CÔNG CỤ SOẠN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN DÀNH CHO NHÀ TRƯỜNG VÀ GIÁO VIÊN

Điều khoản

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

TIỆN ÍCH SOẠN BÀI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

Tiện ích này nhằm giúp giáo viên, trường học biên soạn các bài tập, đề thi, đề kiểm tra trắc nghiệm trực tuyến. Người học có thể làm bài và nộp bài trực tuyến. Giáo viên có thể quản lý nhật ký làm bài và nộp bài của người học.

Nội dung chủ yếu là các môn học phổ thông được phân loại theo trình độ vì vậy khi đăng ký thành viên để biên soạn bài trắc nghiệm thì thành viên cần lưu ý phải lưu trữ bài trắc nghiệm vào đúng chuyên mục: Môn học - Trình độ.

CÔNG CỤ SOẠN BÀI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM - ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM - ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM