CÔNG CỤ SOẠN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN DÀNH CHO NHÀ TRƯỜNG VÀ GIÁO VIÊN

Giới thiệu Hệ thống

GIỚI THIỆU CÔNG CỤ

THIẾT KẾ ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

Trắc nghiệm là một trong những phương thức đánh giá năng lực của người học. Một đề thi trắc nghiệm giúp cho người dạy đánh giá người học ở phạm vi kiến thức bao phủ rộng nhất, tuy nhiên công việc thiết kế một đề thi trắc nghiệm thường tốn nhiều thời gian hơn một đề thi Tự luận. Nhưng đổi lại việc chấm thi lại rất nhanh và có thể áp dụng cho nhiều đối tượng học.

Công cụ thiết kế bài tập, đề kiểm tra, đề thi trắc nghiệm trực tuyến nhằm giúp giáo viên, trường học và các tổ chức giáo dục có thể dễ dàng biên soạn, thiết kế và quản lý tất cả các loại bài học theo hình thức trắc nghiệm.

Một số tính năng nổi bật của công cụ như sau:

1- Đáp ứng tất cả các kiểu câu hỏi trắc nghiệm như: 

+ Câu hỏi có phương án lựa chọn duy nhất (Đúng/sai).

+ Câu hỏi có nhiều phương án lựa chọn khác nhau

+ Câu hỏi kiểu Ghép/Nối (Ma trận)

+ Câu hỏi có phương án lựa chọn nằm trong danh sách

+ Câu hỏi mở (chưa có sẵn phương án trả lời)

+ Kiểu câu hỏi kết hợp giữa Trắc nghiệm và Tự luận

+ ...

Đặc biệt các câu hỏi có thể tích hợp với Hình ảnh và Video để đảm bảo tính Trực quan, sống động.

2- Chấm bài tự động:

+ Sau khi người học hoàn thành bài làm của mình thì hệ thống sẽ chấm điểm tự động theo biểu điểm do giáo viên ra đề đã cài đặt sẵn.

+ Giáo viên có thể đặt mức điểm chuẩn cho mỗi bài trắc nghiệm.

+ Giáo viên có thể cài đặt mức điểm khác nhau cho mỗi phương án chọn đúng

+ Giáo viên có thể đặt thời gian làm bài cho mỗi bài trắc nghiệm (30 phút, 60 phút, ...)

+ ...

3- Quản lý tất cả nhật ký làm bài của người học như:

+ Thời gian làm bài và nộp bài

+ Điểm số

+ Các phương án đã chọn, chọn đúng, chọn sai, bỏ qua, hoàn thành hay chưa hoàn thành,..

+ Học sinh có thể đánh giá mức độ khó dễ của bài học

+ Học sinh có thể làm bài mọi lúc mọi nơi

4- Thống kê chi tiết, lưu trữ hoàn hảo

+ Thống kê về địa điểm làm bài, phương tiện sử dụng, trình duyệt, hệ điều hành sử dụng, ...

+ Hỗ trợ Download, in ấn, thống kê, tìm kiếm, lọc và sắp xếp dữ liệu một cách chính xác nhất.

+ Không gian và thời gian lưu trữ không giới hạn 

5- Đầy đủ công cụ quản trị bài trắc nghiệm

+ Tạo mới,

+ Chỉnh sửa, cập nhật

+ Phân trang

+ Tạo lời giới thiệu về bài trắc nghiệm.

+ Thay đổi, di chuyển câu hỏi

+ ...

6- Nhúng được tất cả các loại dữ liệu:

+ Soạn thảo và hiển thị các loại Công thức Toán học một cách chuyên nghiệp với loại mã LaTex và MathML theo chuẩn Quốc tế

+ Nhúng hình ảnh

+ Nhúng Video

+ Nhúng Âm thanh

+ Và chúng tôi có thể đáp ứng theo yêu cầu của giáo viên

Và còn nhiều tính năng khác ...

Kết luận:

Công cụ được sử dụng miễn phí không giới hạn về không gian và thời gian. Vì vậy, quý vị có thể đăng ký ngay một tài khoản để khám phá các tính năng hữu dụng của công cụ này mọi lúc mọi nơi.

CÔNG CỤ SOẠN BÀI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM - ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM - ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM