CÔNG CỤ SOẠN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN DÀNH CHO NHÀ TRƯỜNG VÀ GIÁO VIÊN

Cách đăng ký thành viên để thiết kế bài trắc nghiệm

MỤC ĐÍCH - ĐỐI TƯỢNG

VÀ CÁCH ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

1- Mục đích:

- Đối với giáo viên: Để thiết kế, biên soạn bài tập, đề kiểm tra, đề thi trắc nghiệm trực tuyến.

- Đối với học sinh: Để có quyền tham gia làm các bài trắc nghiệm do giáo viên biên soạn (nếu có những bài yêu cầu phải đăng nhập mới có thể làm bài)

2- Đối tượng đăng ký:

- Là giáo viên và những người có kiến thức chuyên môn thích hợp

- Là học sinh phổ thông có nhu cầu tự kiểm tra kiến thức đã học

3- Cách thực hiện đăng ký thành viên:

- Đăng ký nhanh bằng các tài khoản xã hội: Gmail và Facebook

- Đăng ký bằng cách điền thông tin cá nhân vào Form mẫu sẵn có.

Bước 1: Tại trang https://tracnghiem.edutech.vn. Chúng ta chọn nút lệnh Đăng ký

Bước 2: Điền thông tin theo mẫu biểu sẵn có

Bước 3: Truy cập vào Email của bạn và kích hoạt tài khoản (mở khóa bằng cách xác nhận địa chỉ Email)

Bước 4: Đăng nhập bằng Username và Password

Bước 5: Chọn nút Đăng bài trên thanh công cụ để bắt đầu thiết kế bài trắc nghiệm hoặc để bắt đầu làm bài.

trac nghiem 01

Lưu ý:

Nếu cần giải đáp thắc mắc chúng ta hãy sử dụng chức năng hỏi đáp để gứi câu hỏi đến ban quản trị.

CÔNG CỤ SOẠN BÀI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM - ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM - ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM