CÔNG CỤ SOẠN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN DÀNH CHO NHÀ TRƯỜNG VÀ GIÁO VIÊN

Trang 1 / 1
Giới thiệu

Hiển thị công thức Toán học trên môi trường Web là một kỹ thuật khó. Bình thường, nếu chúng ta soạn công thức Toán học trong văn bản MS Word thì dễ dàng nhúng công thức với các công cụ phần mềm trợ giúp. Tuy nhiên, nếu chúng ta soạn công thức trên trình soạn thảo Web thì rất khó biểu diễn loại dữ liệu này.

Có một số Website dùng giải pháp là Cắt và Dán công thức với định dạng Ảnh PNG hoặc JPG. Giải pháp này sẽ làm chúng ta mất rất nhiều thời gian cắt, dán, sửa, upload ảnh,...

Để giải quyết vấn đề này, chúng ta hãy thực hiện như sau:

1- Tích hợp công cụ MathJax làm môi trường để hiển thị công thức Toán học. MathJax là ứng dụng để hiển thị công thức Toán học được biên soạn theo mã kiểu LaTex, MathML,...

2- Tích hợp công cụ soạn thảo mã LaTex, MathML để soạn thảo công thức Toán học Trực tuyến. Sử dụng TẠI ĐÂY

Hướng dẫn sử dụng nhanh:

- Bước 1- Dùng công cụ soạn thảo công thức Toán học theo mã LaTex hoặc MathML của EDUTECH.VN

- Bước 2- Khi có đoạn mã LaTex ta thêm hai dấu "$$ - Đôla" vào TRƯỚC và SAU đoạn mã đó.

- Bước 3- Tại trình soạn thảo câu hỏi trắc nghiệm, chúng ta Copy và Paste đoạn mã trên vào vị trí thích hợp.

Lưu ý: Muốn hiện thị công thức trên cùng dòng văn bản chúng ta hãy thêm 1 dấu "Đôla" vào Trước và Sau đoạn mã LaTex.

Và dưới đây là một số ví dụ ứng dụng:

Ví dụ 1

\[\begin{aligned} \dot{x} & = \sigma(y-x) \\ \dot{y} & = \rho x - y - xz \\ \dot{z} & = -\beta z + xy \end{aligned}\]

Đoạn mã LaTex:

$$begin{aligned} \dot{x} & = \sigma(y-x) \\ \dot{y} & = \rho x - y - xz \\ \dot{z} & = -\beta z + xy \end{aligned}$$

Ví dụ 2

\[\begin{aligned}\nabla \times \vec{\mathbf{B}} -\, \frac1c\, \frac{\partial\vec{\mathbf{E}}}{\partial t} & = \frac{4\pi}{c}\vec{\mathbf{j}} \\   \nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} & = 4 \pi \rho \\\nabla \times \vec{\mathbf{E}}\, +\, \frac1c\, \frac{\partial\vec{\mathbf{B}}}{\partial t} & = \vec{\mathbf{0}} \\\nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} & = 0 \end{aligned}\]

Mã LaTex:

$$"begin{aligned}\nabla \times \vec{\mathbf{B}} -\, \frac1c\, \frac{\partial\vec{\mathbf{E}}}{\partial t} & = \frac{4\pi}{c}\vec{\mathbf{j}} \\   \nabla \cdot \vec{\mathbf{E}} & = 4 \pi \rho \\\nabla \times \vec{\mathbf{E}}\, +\, \frac1c\, \frac{\partial\vec{\mathbf{B}}}{\partial t} & = \vec{\mathbf{0}} \\\nabla \cdot \vec{\mathbf{B}} & = 0 \end{aligned}"$$

Ví dụ 3- Trên cùng dòng văn bản

Công thức hiển thị cùng 1 dòng với văn bản: \(P(E)   = {n \choose k} p^k (1-p)^{ n-k}\)

Cách sử dụng: Thêm 1 dấu $ trước và sau đoạn mã LaTex

Ví dụ 4 - Trên cùng dòng văn bản

Công thức cùng dòng văn bản: \(\left( \sum_{k=1}^n a_k b_k \right)^2 \leq \left( \sum_{k=1}^n a_k^2 \right) \left( \sum_{k=1}^n b_k^2 \right)\)

Cách sử dụng: Thêm 1 dấu $ trước và sau đoạn mã LaTex

Ví dụ 5- Kiểu Ma trận

\[\mathbf{V}_1 \times \mathbf{V}_2 =  \begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\\frac{\partial X}{\partial u} &  \frac{\partial Y}{\partial u} & 0 \\\frac{\partial X}{\partial v} &  \frac{\partial Y}{\partial v} & 0\end{vmatrix}\]

Mã LaTex:

$$"mathbf{V}_1 \times \mathbf{V}_2 ="  "begin{vmatrix}\mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\\frac{\partial X}{\partial u} &  \frac{\partial Y}{\partial u} & 0 \\\frac{\partial X}{\partial v} &  \frac{\partial Y}{\partial v} & 0\end{vmatrix}"$$

Ví dụ 6 - Phân số phức tạp

\[\frac{1}{\Bigl(\sqrt{\phi \sqrt{5}}-\phi\Bigr) e^{\frac25 \pi}} =1+\frac{e^{-2\pi}} {1+\frac{e^{-4\pi}} {1+\frac{e^{-6\pi}}{1+\frac{e^{-8\pi}} {1+\ldots}} } }  \int_{a}^{b} f(x)dx = F(b) - F(a)\]

Mã LaTex:

$$"frac{1}{\Bigl(\sqrt{\phi \sqrt{5}}-\phi\Bigr) e^{\frac25 \pi}} =1+\frac{e^{-2\pi}} {1+\frac{e^{-4\pi}} {1+\frac{e^{-6\pi}}{1+\frac{e^{-8\pi}} {1+\ldots}} } }  \int_{a}^{b} f(x)dx = F(b) - F(a)"$$

Bạn đã bỏ sót những câu hỏi có tính ràng buộc. Xin vui lòng xem lại!

Xin vui lòng đánh giá độ khó của bài này!

Bỏ qua

CÔNG CỤ SOẠN BÀI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM - ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM - ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM