CÔNG CỤ SOẠN ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN DÀNH CHO NHÀ TRƯỜNG VÀ GIÁO VIÊN

Trang 1 / 1
Thời gian làm bài:
Giới thiệu bài trắc nghiệm
Bài trắc nghiệm này được thiết kế gồm 10 câu hỏi, làm trong 10 phút, mỗi câu tính 10 điểm. Kết quả sẽ được báo cáo chi tiết sau khi hoàn thành. Bài này chỉ mang tính tham khảo, làm ví dụ về các chức năng của tiện ích.
Câu 01: Cho bảng số sau đây

IQ0001 16D

Hãy chọn một phương án đúng nhất hợp với quy luật trong bảng số trên.

A
B
C
D
Câu 02: Cho hình vẽ mẫu sau

IQ0002 140C

Chọn một phương án hợp với quy luật của hình trên.

A
B
C
D
Câu 03: Cho hình mẫu sau

IQ0003 11B

Tìm một hình lắp ghép đúng với hình trên.

A
B
C
D
Câu 04: Cho hình vẽ 'Đen tròn, Tròn đen'

IQ0004 115B

Hãy chọn một phương án phù hợp với hình đã cho?

A
B
C
D
E
Câu 05: Cho hình vẽ sau

IQ0005 121D

Tìm một phương án phù hợp với quy luật hình trên?

A
B
C
D
E
F
Câu 06: Cho hình vẽ mẫu sau đây

IQ0006 136D

Chọn phương án phù hợp để khi đặt thêm một dấu chấm đen thì được kết quả đúng quy luật?

A
B
C
D
E
Câu 07: Cho hình mẫu sau đây

IQ0007 821D

Chọn phương án đúng nhất phù hợp với hình trên?

A
B
C
D
E
Câu 08: Cho hình mẫu sau

IQ0008 824C

Tìm hình phù hợp để đặt vào chỗ trống?

A
B
C
D
E
Câu 09: Cho hình có quy luật sau

IQ0009 830E

Hãy chọn câu trả lời đúng nhất?

A
B
C
D
E
F
Câu 10: Cho hình vẽ mẫu sau đây

IQ0010 840B

Hãy chọn hình phù hợp quy luật của hình trên?

A
B
C
D
E
Bạn đã bỏ sót những câu hỏi có tính ràng buộc. Xin vui lòng xem lại!

Xin vui lòng đánh giá độ khó của bài này!

Bỏ qua

CÔNG CỤ SOẠN BÀI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM - ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM - ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM